ผู้อำนวยการโรงเรียน

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 โรงเรียนขนาดเล็กที่่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2557 ระดับ สพป.นม.7

 ๑โรงเรียน๑นวัตกรรม

 เผยแพร่ผลงานสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น 

 สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

โรงเรียนบ้านหนองจาน ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา รอบ3 จาก สมศ.
ด้านปฐมวัย ด้านประถม-มัธยมศึกษา


         โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส.
   สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด

    รับมอบโดย ผอ.บุญศรี  แสนคำ

วารสารใต้ร่มหนองจาน

โรงเรียนบ้านหนองจาน

 

 

กิจกรรมที่ผ่านมา...

สถิติเยี่ยมชม

วันนี้2
เมื่อวาน12
สัปดาห์นี้34
เดือนนี้254
ทั้งหมด33640

Currently are 4 guests and no members online

 

 

"ยินดีต้อนรับ" สู่โรงเรียนบ้านหนองจาน ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา

 


23 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองจาน อ่านเพิ่ม....

4 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองจาน รับการประเมินเชิงประจักษ์โครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร จากคณะกรรมการ อ่านต่อ...


1 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับ คุณครูประเสริฐ  ทำนุ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองจาน อ่านเพิ่มเติม...


20 มิถุนายน 2560 บ้าน วัด โรงเรียนร่วมกับ ธ.ก.ส.สาขา อ.ลำทะเมนชัย ร่วมกิจกรรม "ปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง" ณ บ้านหนองจาน ดูเพิ่มเติม....

1 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัด"พิธีไหว้ครู" สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองจาน อ่านเพิ่มเติม>>>


31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านเพิ่มเติม>>>


27 เมษายน 2560 นายบุญศรี แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน นำคณะครูเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.โครงการสถานศึกษาสีขาว ประจำปี 2558 ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม อ่านเพิ่ม

16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหนองจาน ร่วมจัดนิทรรศการในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของอำเภอลำทะเมนชัย ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นประเพณีบุญที่ชาวลำทะเมนชัยร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี อ่านเพิ่ม...

13 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ให้กับเด็กๆ เพื่อให้เด็กๆ นักเรียนได้แสดงออกเต็มตามศักยภาพ "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" อ่านเพิ่ม....

4 พฤศจิกายน 2559 ผอ.บุญศรี  แสนคำ นำคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองจัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านเพิ่มเติม>>>

6 ตุลาคม 2559 โรงเรียนบ้านหนองจาน นำคณะครู นักเรียนร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานตามข้อตกลงพัฒนางานของผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา อ่านเพิ่ม...

20 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านหนองจาน ร่วมงานครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย จัดโดยศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ณ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม อ่านเพิ่ม...

17-18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านหนองจาน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่6อ.ลำทะเมนชัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ อ่านเพิ่ม..
 
11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี อ่านเพิ่มเติม...


8 สิงหาคม 2559 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้โรงเรียนสุจริต โดยคณะกรรมการจาก สพป.นครราชสีมา เขต 7 อ่านเพิ่มเติม...


5 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านหนองจาน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลช่องแมว จัดทำโครงการให้ความรู้และซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับบุคลากรและนักเรียน อ่านเพิ่มเติม...

วิเชียร จันทรโณทัย26 พฤษภาคม 2559 ผู้บริหารคณะครู โรงเรียนบ้านหนองจาน ร่วมต้อนรับ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ รร.บ้านดงหลบ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ >>>อ่านเพิ่มเติม


22 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านเพิ่มเติม...


15 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับนักเรียนตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 ณ ปราสาทเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม...


7 มีนาคม 2559 นายบุญศรี แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ         "MOE AWARDS" สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  อ่านเพิ่มเติม...


4-6 มีนาคม 2559 นายบุญศรี แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน ร่วมกับผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 6 อ.ลำทะเมนชัย เดินทางไปศึกษาดูงาน จ.อุตรดิตถ์  อ่านเพิ่มเติม...


9 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรมให้ความรู้และนำนักเรียนสังเกตการเกิดสุริยุปราคา  เวลา 07.00 น. - 08.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองจาน ดูเพิ่มเติม...

ขณะนี้เวลา

สัญลักษณ์โรงเรียน

link น่าสนใจ

 ปฏิทินกิจกรรม

ราคานำมันวันนี้

 

ข่าวการศึกษา