ผู้อำนวยการโรงเรียน

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 โรงเรียนขนาดเล็กที่่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2557 ระดับ สพป.นม.7

 ๑โรงเรียน๑นวัตกรรม

 เผยแพร่ผลงานสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น 

 สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

โรงเรียนบ้านหนองจาน ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา รอบ3 จาก สมศ.
ด้านปฐมวัย ด้านประถม-มัธยมศึกษา


         โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส.
   สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด

    รับมอบโดย ผอ.บุญศรี  แสนคำ

วารสารใต้ร่มหนองจาน

โรงเรียนบ้านหนองจาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน '57


โหลดเกณฑ์การแข่งขัน

สถิติเยี่ยมชม

วันนี้5
เมื่อวาน9
สัปดาห์นี้5
เดือนนี้359
ทั้งหมด9205

Currently are 5 guests and no members online

News&PR

 

28 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านหนองจาน ได้จัดทำถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน โดยได้รับงบประมาณจากการจัดทำผ้าป่าศิษย์เก่า <<<อ่านเพิ่ม>>>

27 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นำโดย ผอ.ปิยวัฒน์ ภาพลงาม นำคณะครู ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองจาน ...อ่านเพิ่มเติม...


๑ มกราคม ๒๕๕๘ กิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองจาน ได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่า ผู้ปกครอง หน่วยงานและผู้ใจเป็นกุศลมากมาย โรงเรียนบ้านหนองจาน จึง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสร้างบุญ มา ณ โอกาสนี้  ...ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...

4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองจานจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา2557 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านกีฬาและการออกกำลังกาย อ่านเพิ่ม..

11 ตุลาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน โดย ผอ.บุญศรี แสนคำ และคณะครูร่วมทอดถวายกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านหนองจานเหนือ ร่วมกับชุมชน อ่านเพิ่ม....

24 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน เข้าร่วมมหกรรมวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practices)ระดับโซนภูมิภาค ณ โรงแรมรายาแกรนด์ จ.นครราชสีมา อ่านเพิ่ม..

18 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน เพื่อเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านเพิ่ม...

8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และให้ลูกได้มีโอกาสแสดงความรักต่อแม่ อ่านเพิ่ม....

โรงเรียนบ้านหนองจาน เข้าค่ายคนดีของแผ่นดิน โรงเรียนสุจริต

17-18 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน นำนักเรียนเข้าค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต"โรงเรียนสุจริต" ณ โรงเรียนบ้านพุทรา อ่านเพิ่มเติม...

 

 

Written on 09/03/2015, 20:25 by admin
doongan27 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านหนองจาน มีโอกาสได้ต้อนรับ คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยการนำของ ท่าน ผอ.ปิยวัฒน์ ภาพลงาม...
Written on 06/03/2015, 20:10 by admin
conkสืบเนื่องจากการจัดทำผ้าป่าศิษย์เก่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองจาน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ได้ยอดผ้าป่าทั้งสิ้น 317,273 บาท...
Written on 07/12/2014, 12:12 by admin
2014-12-07-05-12-06 4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา2557 โดยมีพิธีเปิดบูรณาการ การก้าวสู่อาเซียนปี2558 ปีนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ใหญ่ภาวัต...
Written on 12/10/2014, 10:49 by admin
kathin5711 ตุลาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน โดย ผอ.บุญศรี  แสนคำ และคณะครูร่วมทอดถวายกฐิน ร่วมกับชุมชน ผู้ปกครอง ณ วัดบ้านหนองจานเหนือ...
Written on 27/09/2014, 09:04 by admin
best 23-24 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน เข้าร่วมมหกรรมวิชาการเพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices)โรงเรียนขนาดเล็กระดับโซนภูมิภาค กลุ่ม...
Written on 20/08/2014, 22:08 by admin
science5718 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ให้กับนักเรียน...
Written on 08/08/2014, 23:07 by admin
mom25578 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
Written on 24/07/2014, 14:32 by admin
niteat10024 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองจานได้มีโอกาสต้อนรับ คณะกรรมการตามโครงการนิเทศ 100% (ครั้งที่ 1)ของ สพป.นม.7 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน...
Written on 19/07/2014, 13:08 by admin
17-7-5717-18 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพป.นม.7 เข้าค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล...
Written on 11/07/2014, 15:49 by admin
10-7-5710 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน นำนักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณีไทยเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2557...
Written on 02/07/2014, 15:45 by admin
1-7-571 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขลูกเสือ...
Written on 29/06/2014, 13:29 by admin
26-6-57 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับนักเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ในวันเดียวกันยังมีกิจกรรมวันสุนทรภู่...
Written on 27/06/2014, 13:43 by admin
25-6-5725 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557...
Written on 27/06/2014, 11:29 by admin
24-6-5724 มิถุนายน 2557 นายบุญศรี  แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน อสม. บ้านหนองจานและบ้านกุดกี่...
Written on 20/06/2014, 15:02 by admin
thai1โรงเรียนบ้านหนองจาน นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2557 ของสถาบันภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ของทุกปี โดยทาง...
Written on 10/06/2014, 22:33 by admin
6-6-57เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน ได้นำผลงานดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน...
Written on 10/06/2014, 14:27 by admin
po9นายบุญศรี  แสนคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข...
Written on 22/05/2014, 23:26 by admin
pachum21 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการทำความเข้าใจและแจ้งการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ...
Written on 17/05/2014, 10:53 by admin
poนายบุญศรี  แสนคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน เข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานและรับนโยบาย เพื่อพัฒนาตนเอง พร้อมนำความรู้ที่ได้สู่การปฏิบัติ...
Written on 15/05/2014, 18:20 by admin
st5714 พฤษภาคม 2557 นายบุญศรี  แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน เข้ารับโล่รางวัล "ผู้บริหารสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2557"...
Written on 29/03/2014, 21:00 by admin
pajchim25 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรม"ส่งลูกกลับสู่อ้อมอกพ่อแม่" ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา2556...
Written on 10/02/2014, 17:25 by admin
sujarit26 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนบ้านนองจาน ยินดีต้อนรับ นายกิตติพงศ์  โด่งพิมาย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต7 และคณะกรรมการประเมินโรงเรียน ตามโครงการ...
Written on 18/01/2014, 14:37 by admin
teacher16 มกราคม 2557 นายบุญศรี แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน นำคณะครูร่วมกิจกรรมวันครู ปี 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม...
Written on 11/01/2014, 09:31 by admin
chil5710 มกราคม 2557 นายภาวัต  สีสม ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองจาน เป็นประธานเปิดกิจกรมมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน...
Written on 05/01/2014, 18:57 by admin
nim3 มกราคม 2557 ผอ.บุญศรี  แสนคำ และคณะครู เดินทางไปส่ง คุณครูนิ่มนภา  ชลศาลาสินธุ์ ซึ่งได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่...
Written on 05/01/2014, 17:21 by admin
newyearboss2 มกราคม 2557 นายบุญศรี แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและบุคลากรร่วมกิจกรรมต้อนรับปีใหม่กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นำชุมชน ณ...
Written on 05/01/2014, 15:34 by admin
newyear27 ธันวาคม 2556 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามโครงการ "อบรมคุณธรรม จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด ต้อนรับปีใหม่2557"...
Written on 05/01/2014, 14:43 by admin
63 โรงเรียนบ้านหนองจาน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ที่ จ.นครพนม-มุกดาหารโดย...
Written on 27/11/2013, 14:15 by admin
njfon24 พฤศจิกายน 2556  นายบุญศรี  แสนคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน  นายภาวัต  สีสม ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองจาน นายธนบูลย์ ...
Written on 16/11/2013, 12:50 by admin
kratong15 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนบ้านหนองจาน...
Written on 16/11/2013, 11:41 by admin
sport5614 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2556 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองจาน...
Written on 07/11/2013, 14:26 by admin
sms5 พฤศจิกายน 2556 ผอ.อรัญญา  สุขโน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม  สพป.นม.7 นำคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองจาน...
Written on 27/09/2013, 23:25 by admin
suff1126 กันยายน 2556  โรงเรียนบ้านหนองจาน รับการประเมินโรงเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินดังนี้ 1....
Written on 17/09/2013, 17:02 by admin
posri17 กันยายน 2556 นายสิทธิโชค  โรจนพิพัฒน์พงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมาเขต7  นายลอง บารมีพิทักษ์กูล  อ.ก.ค.ศ.สพป.นม.7 ...
Written on 12/09/2013, 02:43 by admin
sebb11 กันยายน 2556 โรงเรียนบ้านหนองจาน เผยแพร่ผลการดำเนินงาน สถานศึกษาสีขาวป้องกันยาเสพติดดีเด่น ณ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้...
Written on 01/09/2013, 20:30 by admin
watprabath 30 สิงหาคม 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องแมว และดงหลบ จัดโครงการให้ความรู้นักเรียนในเขต ต.ช่องแมว...
Written on 21/08/2013, 19:03 by admin
thasri  19-21 สิงหาคม 2556  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจาน คณะครู ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนให้มีสภาพ...
Written on 17/08/2013, 16:52 by admin
sil63  15 สิงหาคม 2556  โรงเรียนบ้านหนองจาน นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556...
Written on 11/08/2013, 22:36 by admin
silvip 8 สิงหาคม 2556 โรงเรียนบ้านหนองจาน นำนักเรียนเข้าร่วมงานและรับรางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการ "อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ"...
Written on 10/08/2013, 13:42 by admin
mom2556 9 สิงหาคม 2556 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ...
Written on 03/08/2013, 10:45 by admin
2013-08-03-03-45-38 2 สิงหาคม 2556 นายบุญศรี  แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน นำคณะครู บุคลากร ศึกษาดูงานสถานศึกษาแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง ที่...
Written on 30/07/2013, 22:19 by admin
2013-07-30-15-19-59 29  กรกฎาคม 2556 นายบุญศรี   แสนคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ...
Written on 30/07/2013, 22:13 by admin
2013-07-30-15-13-38 29 กรกฎาคม 2556  นายบุญศรี   แสนคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน เข้านิเทศบุคลากรครูและชั้นเรียนทุกชั้นเพื่อประเมิน รอบที่ 1...
Written on 24/07/2013, 00:52 by admin
phoo รำลึกถึงกวีเอกของไทยและของโลก "สุนทรภู่" 26 มิถุนายน 2556 ...
Written on 24/07/2013, 00:48 by admin
26-6-56 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ทั้งในโรงเรียนและหมู่บ้าน โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของสารเสพติดทั้งหลาย...
Written on 22/07/2013, 11:46 by admin
waikru56 13 มิถุนายน 2556 โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครูให้กับนักเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีที่ปฏิบัติกันมา...
Written on 21/07/2013, 00:51 by admin
2013-07-20-17-51-11 โรงเรียนบ้านหนองจาน คณะครู นักเรียน ร่วมกันนำเทียนจำนำพรรษาและจตุปัจจัย ทำบุญเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านหนองจานและวัดบ้านกุดกี่...
Written on 21/07/2013, 00:50 by admin
2013-07-20-17-50-24 18 กรกฎาคม 2556 ร่วมโรงเรียนบ้านหนองจานร่วมกับชุชน รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการร่วมมือกันทำความสะอาดในชุมชน...
Written on 21/07/2013, 00:48 by admin
sillapa โรงเรียนบ้านหนองจาน ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมประกวดความสามารถด้านศิลปะ ตามโครงการดังต่อไปนี้1. โครงการ Ovaltine Gife for Mom ปีที่ 112....

ขณะนี้เวลา

สัญลักษณ์โรงเรียน

สำหรับครูหนองจาน

link น่าสนใจ

 ปฏิทินกิจกรรม

ราคานำมันวันนี้

 

ข่าวการศึกษา

ค้นข่าวมาเล่า