ผู้อำนวยการโรงเรียน

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 โรงเรียนขนาดเล็กที่่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2557 ระดับ สพป.นม.7

 ๑โรงเรียน๑นวัตกรรม

 เผยแพร่ผลงานสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น 

 สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

โรงเรียนบ้านหนองจาน ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา รอบ3 จาก สมศ.
ด้านปฐมวัย ด้านประถม-มัธยมศึกษา


         โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส.
   สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด

    รับมอบโดย ผอ.บุญศรี  แสนคำ

วารสารใต้ร่มหนองจาน

โรงเรียนบ้านหนองจาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน '57


โหลดเกณฑ์การแข่งขัน

สถิติเยี่ยมชม

วันนี้3
เมื่อวาน12
สัปดาห์นี้29
เดือนนี้3
ทั้งหมด9229

Currently are 6 guests and no members online

เกณฑ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี 2556

 เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา 2556
ภาษาไทย ดาวน์โหลด
คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด
วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
สังคมศึกษา ดาวน์โหลด
ภาษาต่างประเทศ ดาวน์โหลด
ศิลปะ ดาวน์โหลด
การงานอาชีและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
สุขศึกษาและพลศึกษา ดาวน์โหลด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดาวน์โหลด
ปฐมวัย ดาวน์โหลด
การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) ดาวน์โหลด
การศึกษาพิเศษ
(เฉพาะความพิการ)
ดาวน์โหลด

 

 

Written on 30/03/2015, 21:32 by admin
patchim 25 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557...
Written on 30/03/2015, 21:21 by admin
wh23-24 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดค่ายเยาวชนคนดีของผ่นดิน ภายใต้โรงเรียนสุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล...
Written on 09/03/2015, 20:25 by admin
doongan27 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านหนองจาน มีโอกาสได้ต้อนรับ คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยการนำของ ท่าน ผอ.ปิยวัฒน์ ภาพลงาม...
Written on 06/03/2015, 20:10 by admin
conkสืบเนื่องจากการจัดทำผ้าป่าศิษย์เก่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองจาน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ได้ยอดผ้าป่าทั้งสิ้น 317,273 บาท...
Written on 07/12/2014, 12:12 by admin
2014-12-07-05-12-06 4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา2557 โดยมีพิธีเปิดบูรณาการ การก้าวสู่อาเซียนปี2558 ปีนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ใหญ่ภาวัต...
Written on 12/10/2014, 10:49 by admin
kathin5711 ตุลาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน โดย ผอ.บุญศรี  แสนคำ และคณะครูร่วมทอดถวายกฐิน ร่วมกับชุมชน ผู้ปกครอง ณ วัดบ้านหนองจานเหนือ...
Written on 27/09/2014, 09:04 by admin
best 23-24 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน เข้าร่วมมหกรรมวิชาการเพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices)โรงเรียนขนาดเล็กระดับโซนภูมิภาค กลุ่ม...
Written on 20/08/2014, 22:08 by admin
science5718 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ให้กับนักเรียน...
Written on 08/08/2014, 23:07 by admin
mom25578 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
Written on 24/07/2014, 14:32 by admin
niteat10024 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองจานได้มีโอกาสต้อนรับ คณะกรรมการตามโครงการนิเทศ 100% (ครั้งที่ 1)ของ สพป.นม.7 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน...
Written on 19/07/2014, 13:08 by admin
17-7-5717-18 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพป.นม.7 เข้าค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล...
Written on 11/07/2014, 15:49 by admin
10-7-5710 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน นำนักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณีไทยเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2557...
Written on 02/07/2014, 15:45 by admin
1-7-571 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขลูกเสือ...
Written on 29/06/2014, 13:29 by admin
26-6-57 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับนักเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ในวันเดียวกันยังมีกิจกรรมวันสุนทรภู่...
Written on 27/06/2014, 13:43 by admin
25-6-5725 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557...
Written on 27/06/2014, 11:29 by admin
24-6-5724 มิถุนายน 2557 นายบุญศรี  แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน อสม. บ้านหนองจานและบ้านกุดกี่...
Written on 20/06/2014, 15:02 by admin
thai1โรงเรียนบ้านหนองจาน นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2557 ของสถาบันภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ของทุกปี โดยทาง...
Written on 10/06/2014, 22:33 by admin
6-6-57เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน ได้นำผลงานดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน...
Written on 10/06/2014, 14:27 by admin
po9นายบุญศรี  แสนคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข...
Written on 22/05/2014, 23:26 by admin
pachum21 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการทำความเข้าใจและแจ้งการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ...
Written on 17/05/2014, 10:53 by admin
poนายบุญศรี  แสนคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน เข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานและรับนโยบาย เพื่อพัฒนาตนเอง พร้อมนำความรู้ที่ได้สู่การปฏิบัติ...
Written on 15/05/2014, 18:20 by admin
st5714 พฤษภาคม 2557 นายบุญศรี  แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน เข้ารับโล่รางวัล "ผู้บริหารสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2557"...
Written on 29/03/2014, 21:00 by admin
pajchim25 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรม"ส่งลูกกลับสู่อ้อมอกพ่อแม่" ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา2556...
Written on 10/02/2014, 17:25 by admin
sujarit26 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนบ้านนองจาน ยินดีต้อนรับ นายกิตติพงศ์  โด่งพิมาย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต7 และคณะกรรมการประเมินโรงเรียน ตามโครงการ...
Written on 18/01/2014, 14:37 by admin
teacher16 มกราคม 2557 นายบุญศรี แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน นำคณะครูร่วมกิจกรรมวันครู ปี 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม...
Written on 11/01/2014, 09:31 by admin
chil5710 มกราคม 2557 นายภาวัต  สีสม ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองจาน เป็นประธานเปิดกิจกรมมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โรงเรียนบ้านหนองจาน...
Written on 05/01/2014, 18:57 by admin
nim3 มกราคม 2557 ผอ.บุญศรี  แสนคำ และคณะครู เดินทางไปส่ง คุณครูนิ่มนภา  ชลศาลาสินธุ์ ซึ่งได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่...
Written on 05/01/2014, 17:21 by admin
newyearboss2 มกราคม 2557 นายบุญศรี แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและบุคลากรร่วมกิจกรรมต้อนรับปีใหม่กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นำชุมชน ณ...
Written on 05/01/2014, 15:34 by admin
newyear27 ธันวาคม 2556 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามโครงการ "อบรมคุณธรรม จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด ต้อนรับปีใหม่2557"...
Written on 05/01/2014, 14:43 by admin
63 โรงเรียนบ้านหนองจาน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ที่ จ.นครพนม-มุกดาหารโดย...
Written on 27/11/2013, 14:15 by admin
njfon24 พฤศจิกายน 2556  นายบุญศรี  แสนคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน  นายภาวัต  สีสม ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองจาน นายธนบูลย์ ...
Written on 16/11/2013, 12:50 by admin
kratong15 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนบ้านหนองจาน...
Written on 16/11/2013, 11:41 by admin
sport5614 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2556 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองจาน...
Written on 07/11/2013, 14:26 by admin
sms5 พฤศจิกายน 2556 ผอ.อรัญญา  สุขโน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม  สพป.นม.7 นำคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองจาน...
Written on 27/09/2013, 23:25 by admin
suff1126 กันยายน 2556  โรงเรียนบ้านหนองจาน รับการประเมินโรงเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินดังนี้ 1....
Written on 17/09/2013, 17:02 by admin
posri17 กันยายน 2556 นายสิทธิโชค  โรจนพิพัฒน์พงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมาเขต7  นายลอง บารมีพิทักษ์กูล  อ.ก.ค.ศ.สพป.นม.7 ...
Written on 12/09/2013, 02:43 by admin
sebb11 กันยายน 2556 โรงเรียนบ้านหนองจาน เผยแพร่ผลการดำเนินงาน สถานศึกษาสีขาวป้องกันยาเสพติดดีเด่น ณ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้...
Written on 01/09/2013, 20:30 by admin
watprabath 30 สิงหาคม 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องแมว และดงหลบ จัดโครงการให้ความรู้นักเรียนในเขต ต.ช่องแมว...
Written on 21/08/2013, 19:03 by admin
thasri  19-21 สิงหาคม 2556  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจาน คณะครู ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนให้มีสภาพ...
Written on 17/08/2013, 16:52 by admin
sil63  15 สิงหาคม 2556  โรงเรียนบ้านหนองจาน นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556...
Written on 11/08/2013, 22:36 by admin
silvip 8 สิงหาคม 2556 โรงเรียนบ้านหนองจาน นำนักเรียนเข้าร่วมงานและรับรางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการ "อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ"...
Written on 10/08/2013, 13:42 by admin
mom2556 9 สิงหาคม 2556 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ...
Written on 03/08/2013, 10:45 by admin
2013-08-03-03-45-38 2 สิงหาคม 2556 นายบุญศรี  แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน นำคณะครู บุคลากร ศึกษาดูงานสถานศึกษาแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง ที่...
Written on 30/07/2013, 22:19 by admin
2013-07-30-15-19-59 29  กรกฎาคม 2556 นายบุญศรี   แสนคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ...
Written on 30/07/2013, 22:13 by admin
2013-07-30-15-13-38 29 กรกฎาคม 2556  นายบุญศรี   แสนคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน เข้านิเทศบุคลากรครูและชั้นเรียนทุกชั้นเพื่อประเมิน รอบที่ 1...
Written on 24/07/2013, 00:52 by admin
phoo รำลึกถึงกวีเอกของไทยและของโลก "สุนทรภู่" 26 มิถุนายน 2556 ...
Written on 24/07/2013, 00:48 by admin
26-6-56 โรงเรียนบ้านหนองจาน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ทั้งในโรงเรียนและหมู่บ้าน โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของสารเสพติดทั้งหลาย...
Written on 22/07/2013, 11:46 by admin
waikru56 13 มิถุนายน 2556 โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครูให้กับนักเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีที่ปฏิบัติกันมา...
Written on 21/07/2013, 00:51 by admin
2013-07-20-17-51-11 โรงเรียนบ้านหนองจาน คณะครู นักเรียน ร่วมกันนำเทียนจำนำพรรษาและจตุปัจจัย ทำบุญเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านหนองจานและวัดบ้านกุดกี่...
Written on 21/07/2013, 00:50 by admin
2013-07-20-17-50-24 18 กรกฎาคม 2556 ร่วมโรงเรียนบ้านหนองจานร่วมกับชุชน รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการร่วมมือกันทำความสะอาดในชุมชน...

ขณะนี้เวลา

สัญลักษณ์โรงเรียน

สำหรับครูหนองจาน

link น่าสนใจ

 ปฏิทินกิจกรรม

ราคานำมันวันนี้

 

ข่าวการศึกษา

ค้นข่าวมาเล่า